Financiële begroting

1.10 Algemene reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve over de periode 2022 -2026  wordt weergegeven in deze tabel :

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve stand per 01/01

12.831

15.687

11.698

12.609

16.548

Stortingen t/m perspectiefnota 2023

8.330

1.000

2.200

-

0

Onttrekking t/m perspectiefnota 2023

-5.474

-1.984

-1.941

-800

Stortingen programmabegroting 2023

-

-

2.460

4.787

Onttrekkingen programmabegroting 2023

-

-

Aanmeldingen programmabegroting 2023

-

-3.005

-1.808

-848

-760

Algemene reserve stand per 31/12

15.687

11.698

12.609

16.548

14.988

De stand van de algemene reserve per 01/01/2022 van € 12.831.000 sluit aan bij de in de jaarrekening 2021  gepresenteerde stand per 31/12/2021.

Vergelijking stand algemene reserve per 31/12/2026 tussen begroting 2023 en perspectiefnota 2023 (bedragen x € 1.000) :

Stand Algemene reserve per 31-12-2026

Begroting 2023

     14.988

Stand Algemene reserve per 31-12-2026

Perspectiefnota 2023

14.213

Verschil

            775

Het verschil betreft:

Resultaatbestemming Jaarrekening 2021

               -51

Stortingen jaarschijven 2024 en 2025 Programmabegroting 2023

7.247

Incidentele aanmeldingen Begroting 2023

-6.421

Totaal

            775

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16