Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

De gemeente is met andere partijen samenwerkingsvormen aangegaan. Deze paragraaf gaat over samenwerkingsvormen, waarbij de gemeente zowel een financieel- als een bestuurlijk belang heeft. We noemen dit verbonden partijen. Verbonden partijen kunnen onderverdeeld worden in publiekrechtelijke verbonden partijen en in privaatrechtelijke verbonden partijen. Ook is er een mengvorm, de Publieke Private Samenwerkingsverbanden.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16