Programma's

5. Sociaal domein

Alle inwoners van De Fryske Marren doen mee en kunnen zich maximaal ontplooien.

Als gemeente spelen we een sleutelrol in het leven van vooral kwetsbare inwoners. Ons doel is om inwoners te steunen, de leefbaarheid te vergroten en het meedoen in de maatschappij te bevorderen. Dit programma richt zich daarbij op organisaties, diensten en voorzieningen die zich inzetten op het gebied van:

·        welzijn
·        preventie
·        zorg
·        (jeugd)gezondheidszorg
·        opvoeding
·        werk
·        re-integratie
·        ondersteuning
·        inburgering
·        de reguliere en bijzondere bijstand
·        schuldhulpverlening
·        het sociaal activeren van inwoners

Het wettelijke kader
De inspanningen van de gemeente zijn op basis van:

·        de Wet Publieke Gezondheid
·        de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
·        de Participatiewet
·        de Jeugdwet
·        de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
·        de Wet Inburgering
·        en aanpalende wet- en regelgeving in het sociaal domein.

Samenhang met programma 4
Het programma sociaal domein heeft een nadrukkelijke verbinding met onderwijs, leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer, sport en cultuur. Dit is ondergebracht in programma 4.

Programma 5 bestaat uit de volgende onderdelen:
5.1 Samenleving
5.2 Maatwerkvoorzieningen
5.3 Inkomensregelingen en participatie
5.4 Conflictzorg
5.5 Gezondheidszorg
5.6 Sociaal domein algemeen

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16