Bijlagen

Bijlage 2 Beleidsindicatoren per programma

In deze bijlage presenteren we de verplichte beleidsindicatoren per programma. De verklaring om deze indicatoren in een bijlage en niet in de programma’s op te nemen is dat de invloed van gemeenten op deze beleidsindicatoren gering is te noemen. Deze verplichte beleidsindicatoren van alle gemeenten staan weergegeven op de site waarstaatjegemeente.nl . Hieronder de verplichte beleidsindicatoren gerubriceerd per programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16