Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf bevat de volgende onderdelen:

  • Transparantie bij de tariefstelling
  • De geraamde inkomsten (kosten)
  • Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en de Wet WOZ
  • Woonlastenontwikkeling
  • Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • Een overzicht van de tarieven 2023
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16