Welkom op de website van  Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 Gemeente De Fryske Marren. De gemeenteraad heeft deze begroting vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2022 .

Onder het tabblad Algemeen vindt u een voorwoord van het college van burgemeester en wethouders en een beknopte samenvatting van deze begroting.

Bij het vaststellen van deze begroting heeft de gemeenteraad besloten de begroting op 3 punten te wijzigen. deze wijzigingen zijn toegevoegd aan deze website onder het tabblad Amendementen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16