Financiële begroting

1.4 Reserves en voorzieningen

In paragraaf 1.9 is een overzicht opgenomen van alle (bestemmings-)reserves en voorzieningen afzonderlijk. Daarnaast is in paragraaf 1.11 een detailoverzicht opgenomen van de bestemmingsreserve Onderhanden werk. In de reserve Onderhanden werk zijn de concrete beslagen op de algemene reserve ondergebracht, zodat de algemene reserve een volledig vrije algemene reserve is. Hieronder wordt de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen weergegeven.

bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Algemene reserves (waaronder 8,2 mln. weerstandsvermogen)

Stand per 1 januari

15.687

11.698

12.609

16.548

Stortingen

800

4.660

4.787

-

Onttrekkingen

-4.789

-3.749

-848

-1.560

Stand per 31 december

11.698

12.609

16.548

14.988

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

8.863

8.523

7.980

7.669

Stortingen

3.791

1.949

848

760

Onttrekkingen

-4.131

-2.492

-1.159

-1.071

Stand per 31 december

8.523

7.980

7.669

7.358

Totaal Reserves

20.221

20.589

24.217

22.346

Voorzieningen

Stand per 1 januari

13.396

13.789

12.981

12.508

Stortingen

2.268

2.302

2.302

2.302

Onttrekkingen

-1.875

-3.110

-2.775

-2.479

Stand per 31 december

13.789

12.981

12.508

12.331

Totaal Voorzieningen

13.789

12.981

12.508

12.331

Totaal Reserves en voorzieningen

34.010

33.570

36.725

34.677

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16